Forecast

Saturday
50° | 29°
Mostly sunny
Sunday
53° | 28°
Plenty of sunshine
Monday
55° | 29°
Plenty of sunshine
Tuesday
57° | 31°
Plenty of sunshine
Wednesday
57° | 33°
Plenty of sunshine